Vai latviešu valodā var teikt mazāk plīsīgi trauki?
Question
Vai latviešu valodā var teikt mazāk plīsīgi trauki?
Answer
Latviešu valodā var teikt mazāk plīsīgi trauki.
Lai gan vārds plīsīgs nav īpaši izplatīts, ar norādi reti (tātad tiek lietots samērā reti) tas ir atrodams „Latviešu literārās valodas vārdnīcā”.
Plīsīgs – ‘tāds, kas viegli plīst’.
Sources