Bēru štrauss vai strauss?
Question
Bēru štrauss vai strauss?
Answer
Abi vārdi – gan štrauss, gan strauss – ir atzīstami par barbarismiem, ko pareizā latviešu valodā nebūtu ieteicams lietot.

Latviešu valodā būtu jāsaka bēru pušķis. Vārdi štrauss un strauss ir aizgūti no vācu valodas (der Strauss ar nozīmi ‘pušķis’).