Jānis Vitte vai Jānis Vite?
Question
Jānis Vitte vai Jānis Vite?
Answer

Uzvārda pareizais rakstījums ir Vite – ar vienu līdzskani t.

Personvārdus, tātad arī uzvārdus, raksta saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības noteikumiem. Tāpēc personvārdu rakstībā nelieto šādus līdzskaņu dubultojumus: bb, cc, dd, ff, gg, hh, kk, pp, ss, tt, vv, zz.