Vai kā piemēram ir iespraudums, kas jāatdala ar komatu?  

 
Question
Vai kā piemēram ir iespraudums, kas jāatdala ar komatu?  

 
Answer
„Vārds pieder pie iesprauduma, bet piemēram ir ievadītājvārds, kas pats atdalāms ar komatiem: Abinieki, kā, piemēram, vardes, dzīvo gan ūdenī, gan arī uz sauszemes”.
Sources
  • Koluža, R. Tā vai šitā. Latviešu valodas rokasgrāmata 9.–12. klasei. Lielvārde : Lielvārds, 2003, 72. lpp.