Pleķis vai plankums?
Question
Pleķis vai plankums?
Answer
Literārās valodas vārds ir plankums. Pleķis ir sarunvalodas vārds.

Plankums – ‘citādas krāsas, citāda apgaismojuma laukums uz (kā) virsmas’. Piemēram, eļļas plankums uz apģērba, plankumi uz ādas, gaismas plankumi uz sienas.
Pleķis ar nozīmi ‘plankums’ ir ģermānisms, kas joprojām ir sastopams sarunvalodā, bet literārajā valodā nebūtu ieteicams.
Sources
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 859. lpp.