Kā pareizi latviešu valodā rakstīt franču filozofa Jacques Derrida personvārdus?  

 
Question
Kā pareizi latviešu valodā rakstīt franču filozofa Jacques Derrida personvārdus?  

 
Answer
Pašlaik franču filozofa vārds un uzvārds tiek rakstīts Žaks Deridā.

Vecākajos avotos filozofa vārda un uzvārda atveidojums ir Žaks Derida (piemēram, „Latvijas padomju enciklopēdijā”), taču patlaban atveides norma ir mainījusies un filozofs latviešu valodā pazīstams kā Žaks Deridā. Tā arī norādīts, piemēram, „Ideju vārdnīcā”, portālā „Letonika.lv”.
Sources