Ko nozīmē ketelēt?
Question
Ko nozīmē ketelēt?
Answer
Ketelēt – ‘sašūt trikotāžas izstrādājuma daļas, sastiprinot adījuma malējās cilpiņas’.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1980, 229. lpp.
Linguistic sectors