Pudelīte jātur augšpēdu vai otrādi, lai varētu pilināt zāles?  
Question
Pudelīte jātur augšpēdu vai otrādi, lai varētu pilināt zāles?  
Answer
Lai varētu pilināt zāles, pudelīte jātur otrādi.

Norāžu, ka vārds augšpēdu būtu attiecināms tikai uz dzīvām būtnēm, vārdnīcās nav, taču „Latviešu literārās valodas vārdnīcā” un „Latviešu valodas vārdnīcā” pie vārda skaidrojuma un lietojuma minētie piemēri attiecināmi tikai uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Augšpēdu, arī augšpēdus – ‘uz muguras’. Piemēram, atkrist augšpēdus, atmesties augšpēdus. Runājot par zāļu pudelīti, ieteicams lietot vārdu otrādi – ‘pretēji, citādi’.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1972, 497. lpp.
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 143., 750. lpp.