Apmērs un intensitāte ir samērojama vai samērojami?
Question
Apmērs un intensitāte ir samērojama vai samērojami?
Answer
Pareizi ir abi varianti.

Ja teikuma priekšmeti ir vienā dzimtē, izteicēja lokāmā daļa lietojama attiecīgās dzimtes daudzskaitlī, piemēram, apmērs un daudzums ir samērojami. Ja teikuma priekšmeti ir dažādās dzimtēs (kā tas ir šajā gadījumā), izteicēja lokāmā daļa saskaņojama ar tuvāko vārdu vai lietojama vīriešu dzimtes daudzskaitlī – tātad apmērs un intensitāte ir samērojama vai apmērs un intensitāte ir samērojami.
Sources
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 141.–142. lpp.