Vai latviešu literārājā valodā var teikt būt lietas kursā?
Question
Vai latviešu literārājā valodā var teikt būt lietas kursā?
Answer
Būt lietas kursā lietojams kā frazeoloģisms.

Būt lietas kursā ir tiešs pārcēlums no krievu valodas, taču, kā norādīts „Latviešu literārās valodas vārdnīcā”, kā frazeoloģisms tas ir lietojams.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1980, 508. lpp.
Linguistic sectors