Vai pēc vārda minūte un sekunde saīsinājuma liek punktu?
Question
Vai pēc vārda minūte un sekunde saīsinājuma liek punktu?
Answer
Vārdu minūte var saīsināt divējādi: starptautiskais saīsinājums ir min (bez punkta), latviskais – min. (ar punktu). Līdzīgi arī sekundes saīsinājumi: s (bez punkta) un sek. (ar punktu). Pareizi ir abi varianti. Vienā tekstā vajag lietot konsekventi viena veida saīsinājumus.
Sources