Vai pēc kola var sekot lielais sākumburts (teik. „Bērni uzdāvināja skaistas puķes: rozes, gerberas un hiacintes”)?
Question
Vai pēc kola var sekot lielais sākumburts (teik. „Bērni uzdāvināja skaistas puķes: rozes, gerberas un hiacintes”)?
Answer
Tradicionāli ar lielo sākumburtu jaunu teikumu (domu) raksta tikai pēc punkta, tātad – pēc pabeigtas domas.

Ar kolu nebeidzas teikums, tieši pretēji, – seko uzskaitījums, tāpēc teikuma turpinājums nav jāraksta ar lielo sākumburtu. To apstiprina arī vairāki avoti, vienlaikus atzīstot, ka praksē sastopams arī pretējais. Piemēram, V. Skujiņa raksta: „Kolu lieto teikuma vidū, tāpēc aiz tā nākošais vārds rakstāms ar mazo sākumburtu. Lietvedības praksē šī likumība tiek pārkāpta.”
Sources
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 118. lpp.
Linguistic sectors