Vai izsauksmes vārdu ak izteicienā ak tu atdala ar komatu?
Question
Vai izsauksmes vārdu ak izteicienā ak tu atdala ar komatu?
Answer
Izsauksmes vārdus ak ar komatu šādos izteicienos neatdala.

Ar pieturzīmi atdala visu interjektīvo savienojumu ak tu, ak tu dieniņ, ak (tu) Dievs, ak kungs, ak mūžs, ak tu tētīt, ak tu pagāns, ak tu mīļo dieviņ.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zinātne, 1969, 325. lpp.