Kā pareizi raksta – vakums, vakūms vai vakuums?
Question
Kā pareizi raksta – vakums, vakūms vai vakuums?
Answer
Pareizi vārds ir rakstāms vakuums.

Šāda rakstība ir fiksēta arī “Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā”, un arī izrunā būtu jāsaglabā divi patskaņi u (ar zilbes robežu starp abiem).
Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 836. lpp.
Linguistic sectors