Kā pierakstīt pulksteņa laiku: no 9 līdz 17 vai 9.00-17.00?
Question
Kā pierakstīt pulksteņa laiku: no 9 līdz 17 vai 9.00-17.00?
Answer
Pareizs laika pieraksts ir divējāds:
no 9.00 līdz 17.00
vai
9.00–17.00

Norādot pulksteņa laiku no–līdz, lietojama vienotājdomuzīme, nevis defise.
Linguistic sectors