Ventilis vai ventīlis?
Question
Ventilis vai ventīlis?
Answer
Pareizi ir ventilis.

Vārds ventilis rakstāms ar izskaņu -ilis, nevis -īlis līdzīgi kā citi svešvārdi, piemēram, automobilis, reptilis.
Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 846. lpp.