Plastalīns vai plastilīns?
Question
Plastalīns vai plastilīns?
Answer
Pareizi ir plastilīns.

Vārds plastilīns aizgūts no vācu valodas vārda Plastilin, kam pamatā grieķu vārds plastikos ar nozīmi 'tēlniecisks'.
Vārda kļūdainais rakstījums ar patskani a patskaņa i vietā droši vien radies, jo zilbe ir neuzsvērta un patskanis nav skaidri saklausāms.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 577. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 617. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: plastilīns