Kā ir pareizi: izmēst istabu vai izmēzt istabu?
Question
Kā ir pareizi: izmēst istabu vai izmēzt istabu?
Answer
Pareizi ir: izmēzt istabu.

Darbības vārdā izmēzt notiek pozicionāla skaņu pārmaiņa – asimilācija balsīguma ziņā. Balsīgais troksnenis z nebalsīgā t priekšā izrunājot kļūst nebalsīgs, proti, izrunājam un dzirdam [izmēst], tāpēc nereti šo darbības vārdu rakstām kļūdaini. Līdzīgas kļūdas sastopamas arī citu darbības vārdu nenoteiksmes formu rakstībā: birzt, grauzt, lūzt u. c.
Sources
  • Auziņa, I. Latviešu valodas fonētiski fonoloģiskie procesi un likumi. Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 84. lpp.
  • Soida, E., Kļaviņa, S. Latviešu valodas inversā vārdnīca. Rīga : RaKa, 2000, 372. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: izmēzt
  • Urževica, S. Rokasgrāmata latviešu valodā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010, 188. lpp.