Kā pareizi: es ne par ko neiešu mājās vai es neparko neiešu mājās?
Question
Kā pareizi: es ne par ko neiešu mājās vai es neparko neiešu mājās?
Answer
Pareizi ir: es neparko neiešu mājās.
 
Vārds neparko ir apstākļa vārds (citos avotos arī partikula) ar nozīmi 'nekādā gadījumā', 'nekādā ziņā', arī 'nekādi': viņš neparko negribēja braukt prom; domas man neparko neliek mieru; Jānis neparko nevarēja atcerēties ielas nosaukumu.
Savukārt vārdu savienojums ne par ko ir vārdu savienojuma par ko noliegums: es ne par ko citu nedomāju – tikai par tevi; Jānis ir mierīgs un ne par ko neuztraucas.