Kā pareizi: šogad Latvijā padevusies laba graudu, tostarp kviešu, raža vai šogad Latvijā padevusies laba graudu, tostarp, kviešu, raža?
Question
Kā pareizi: šogad Latvijā padevusies laba graudu, tostarp kviešu, raža vai šogad Latvijā padevusies laba graudu, tostarp, kviešu, raža?
Answer
Pareizi ir: šogad Latvijā padevusies laba graudu, tostarp kviešu, raža.

Paskaidrojumā aiz vārda tostarp parasti nav liekams komats.
Minētajā teikumā tostarp kviešu ir paskaidrojošs iespraudums, kas no abām pusēm atdalāms ar komatiem. Šādiem iespraudumiem ir ievadītājvārdi vai vārdu savienojumi: īpaši, parasti, pareizāk sakot, piemēram u.c.
Tādus ievadītājvārdus kā iespējams, piemēram, proti atdala ar komatu no paskaidrojuma. Tātad tie teikumā atdalāmi no abām pusēm: šorīt, iespējams, ap pieciem, sākās vētra; šodien gaidāmi nokrišņi, proti, lietus un sniegs.
Savukārt tādus vārdus kā īpaši, parasti, tostarp no paskaidrojuma ar komatu neatdala. Tātad komats liekams tikai pirms šiem vārdiem: brīvdienās, īpaši sestdienās un svētku dienās, mēs labprāt ejam pastaigāties; veikalos, parasti pie marinējumiem, atrodamas arī garšvielas.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 269. lpp.