Vai zied sniegpulkstenītes vai sniegpulkstenīši?
Question
Vai zied sniegpulkstenītes vai sniegpulkstenīši?
Answer
Latviešu literārajā valodā šos ziedus sauc sniegpulkstenītes.

Pirmās pavasara vēstneses latviešu literārajā valodā saucamas par sniegpulkstenītēm, respektīvi, tas ir sieviešu dzimtes vārds. Vārds sniegpulkstenītis ir morfoloģiskais dialektisms – dialektisms, kuram ir morfoloģiskas atšķirības no literārās valodas, piemēram, latviešu valodā augšzemnieku izloksnēs tiek lietota forma kļavs ‘kļava’. Dialektismu sniegpulkstenītis sastopam, piemēram, Ērģemes izloksnē.
Sources
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca:   sniegpulkstenīte
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 72 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1991, 59. lpp.
  • Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Atb. red. V. Skujiņa. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2007, 242. lpp.