Kā latviešu valodā rakstāms slimības nosaukums: COVID-19 vai Covid-19?
Question
Kā latviešu valodā rakstāms slimības nosaukums: COVID-19 vai Covid-19?
Answer
Latviešu valodā slimības nosaukums rakstāms šādi: Covid-19.

Pasaules Veselības organizācija koronavīrusa izraisītajai slimībai angļu valodā piešķīrusi nosaukumu COVID-19. Latviešu valodā šajā gadījumā lielo burtu lietojums nav pamatots, jo Covid ir abreviatūra (saīsinājumu saliktenis), kas darināts no slimības pilnā nosaukuma coronavirus disease zilbēm co, vi, d, savukārt 19 norāda slimības izcelšanās gadu (2019). Kā skaidro arī Valsts valodas centrs, Covid-19 nosaukumu nevar uzskatīt par analoģisku tādiem slimību nosaukumiem, kuri veidoti no vārdu sākumburtiem, piemēram, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) u. c.
Latviešu valodā vīrusa nosaukums rakstāms Covid-19 bez pēdiņām vai kāda cita izcēluma.