Septembris ir devītais gada mēnesis, taču tā nosaukums radies no latīņu vārda septem ar nozīmi ‘septiņi’. Kāpēc?
Question
Septembris ir devītais gada mēnesis, taču tā nosaukums radies no latīņu vārda septem ar nozīmi ‘septiņi’. Kāpēc?
Answer
Senajiem romiešiem septembris bija septītais gada mēnesis, jo gads sākās ar martu.

Par Jūlija kalendāru dēvē t. s. „veco stilu” – gadu skaitīšanas sistēmu, kas tika ieviesta Jūlija Cēzara laikā (46. g. p. m. ē.). 128 gados šis kalendārs par vienu diennakti atpaliek no Saules kalendāra. Gregora kalendārs ir t. s. „jaunais stils” – gadu skaitīšanas sistēma, ko ieviesa pāvests Gregors XIII 1582. gadā. Šis kalendārs par vienu diennakti no Saules atpaliek tikai 3300 gados.
Sources
  • Aldersons, J. Kāpēc mēs tā sakām?. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004, 122. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: septembris
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 361., 753. lpp.
Linguistic sectors