Rakstnieks Māterlinks vai Meterlinks?
Question
Rakstnieks Māterlinks vai Meterlinks?
Answer
Rakstnieka uzvārds latviešu valodā rakstāms Māterlinks.
Beļģu rakstnieks Moriss Māterlinks rakstīja franču valodā, taču viņa uzvārds ir flāmu cilmes, tāpēc uzvārdā Maeterlinc burtkopa ae atveidojama ar patskani ā Māterlinks. Šādi atveidots uzvārds jau ir nostiprinājusies tradīcija, par ko liecina arī „Latvijas padomju enciklopēdijā” ievietotais personu rādītājs.
Sources
  • Latvijas padomju enciklopēdija. 102 sēj. Galv. red. P. Jērāns. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988, 336. lpp.