Kas gaidāms, ja tuvojas sprēgoņa, stindzenis vai spelgonis?
Question
Kas gaidāms, ja tuvojas sprēgoņa, stindzenis vai spelgonis?
Answer
Šajos vārdos saucams stiprs sals, liels aukstums.
 
Lielu salu latviešu literārajā valodā var nosaukt dažādi, piemēram, spelga, spelgonis, spelgoņa, sprēgonis, sprēgoņa, stindzenis.
Apvidvārdos atrodam arī vārdus salonis, saloņa, saltme. Interesanti, ka Mīlenbaha „Latviešu valodas vārdnīcā” atrodams arī vārds svelonis, kas var tikt lietots gan sveloši karsta, gan sveloši auksta laika apzīmēšanai.
Sources
  • Mīlenbahs. K. K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīca = Lettisch-deutsches Wörterbuch / rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. I–IV sēj. Rīga : Izglītības ministrija; Kultūras fonds, 1923, 1149. lpp.
  • Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. E. Grīnberga, O. Kalnciems, G. Lukstiņš u. c. Rīga : Avots, 2002, 358. lpp.
  • Sinonīmu vārdnīca. Tilde. Letonika.lv: sals