Kā pareizi rakstāms mūzikas grupas nosaukums: „Prāta Vētra” vai „Prāta vētra”?
Question
Kā pareizi rakstāms mūzikas grupas nosaukums: „Prāta Vētra” vai „Prāta vētra”?
Answer
Grupas nosaukums rakstāms šādi: „Prāta vētra”.
 
Nosaukums „Prāta vētra” ir simboliskais nosaukums, kurā ar lielo sākumburtu rakstāms tikai pirmais vārds. Vārda vētra rakstījumam ar lielo sākumburtu nav pamata.
Lielo sākumburtu pārspīlējums nosaukumos, iespējams, radies citu valodu ietekmē.
Sources
  • Laugale, V., Šulce, Dz. Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012, 41.–43. lpp.