Vai latviešu valodā jāraksta euro vai eiro?
Question
Vai latviešu valodā jāraksta euro vai eiro?
Answer
Abi rakstījumi latviešu valodā ir pareizi, lietojumu nosaka teksta oficiāluma pakāpe.
 
Kā teikts Valsts valodas centra norādījumā „Par Eiropas Savienības vienotās valūtas nosaukumu latviešu valodā”, „Eiropas vienotās valūtas nosaukums ir euro. Taču ikdienas saziņā varam lietot (un visbiežāk arī tiek lietots) eiro”.
Tiesību aktos, normatīvajos aktos rakstāms vārds euro (slīpinājumā), savukārt publicistikā, cenu norādēs, komentāros u.tml. rakstījums eiro (bez slīpraksta) ir literārs un atbilst valodas normām.