Vai mēs piedalāmies loterejā vai loterijā?
Question
Vai mēs piedalāmies loterejā vai loterijā?
Answer
Mēs piedalāmies loterijā.
 
Vārda loterija pamatā ir vācu vārds Lotterie. Vārda rakstījums lotereja ir uzskatāms par novecojušu.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 473. lpp.
  • Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 429. lpp.
Linguistic sectors