Noslēgusies akcija ‘Izdaiļo valodu!’ – vai akcijas nosaukums liekams vienpēdiņās?
Question
Noslēgusies akcija ‘Izdaiļo valodu!’ – vai akcijas nosaukums liekams vienpēdiņās?
Answer
Nē, akcijas nosaukums liekams pēdiņās: „Izdaiļo valodu!”

Vienpēdiņās raksta augu un dzīvnieku šķirņu nosaukumus:
ābolu šķirne ‘Cukuriņš’,
kartupeļu šķirne ‘Gundega’;
kā arī vārdu nozīmju paskaidrojumus:
vīrieša priekšvārda Ignats pamatā ir latīņu vārds ignis ar nozīmi ‘uguns’;
leģitimēt nozīmē ‘atzīt par likumīgu, apstiprināt’.

Savukārt dažādus nosaukumus ar īpašvārdisku nozīmi raksta pēdiņās, piemēram, grāmatu, žurnālu, akciju, uzņēmumu u. c. nosaukumus.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 398.–406. lpp.
Linguistic sectors