Vai līdz Mārtiņiem ir veļu laiks vai Veļu laiks – vai lietojams mazais vai lielais sākumburts?
Question
Vai līdz Mārtiņiem ir veļu laiks vai Veļu laiks – vai lietojams mazais vai lielais sākumburts?
Answer
Līdz Mārtiņiem ir veļu laiks – šī klusā laika rakstībā lietojams mazais sākumburts.

Lielo sākumburtu lietojam dažādu svētku un svinamu dienu nosaukumu rakstībā, piemēram, Vasarsvētki, Robežsargu diena u. tml. Laika periodu nosaukumu rakstījumā parasti lietojams mazais sākumburts: gavēnis, veļu laiks, advente utt.