Vai mastā plīv sarkan balt sarkanais, sarkan-balt-sarkanais vai sarkanbaltsarkanais karogs?
Question
Vai mastā plīv sarkan balt sarkanais, sarkan-balt-sarkanais vai sarkanbaltsarkanais karogs?
Answer
Mastā plīv sarkanbaltsarkanais karogs.

Salikteņi ir radušies, vairākus patstāvīgus vārdus savienojot vienā vārdā. Krāsu toņu nosaukšanai nereti lietoti salikteņi, kuros savienoti divi komponenti, piemēram, dzeltenpelēks, sarkanmelns, zaļdzeltens. Retāk sastopami arī tādi salikteņi, kuros savienoti trīs patstāvīgi vārdi, piemēram, zaļbaltzilais lībiešu karogs, sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs.
Sources
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: sarkanbaltsarkans
  • Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 703. lpp.
  • Roze, A. Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. Promocijas darbs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2005, 159. lpp.