Ārsts ginekologs vai ārsts-ginekologs?
Question
Ārsts ginekologs vai ārsts-ginekologs?
Answer
Pareizi ir bez defises – ārsts ginekologs, taču ieteicams lietojums tikai ginekologs.
A. Blinkena norāda: „Atributīvu lietvārdu var pievienot aiz raksturojamā lietvārda bez defises kā nesavrupinātu apozicionālu raksturotāju, kas saskaņots skaitlī, dzimtē un locījumā ar raksturojamo vārdu. [..] īpaši dažādu specialitāšu, profesiju, mašīnu, aparātu, ierīču nosaukumos, kuros pirmais vārds nosauc pamatjēdzienu, otrs – kādu raksturotājjēdzienu, piemēram, inženieris mehāniķis, ekonomists plānotājs.”
Minot ārsta specialitāti, defise nav vajadzīga. Tā kā ginekologs nepārprotami jau ir ārsts, raksturojamais vārds ārsts būtībā nav nepieciešams.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 410. lpp.