Vai koncerts izpaliks vai nenotiks?
Question
Vai koncerts izpaliks vai nenotiks?
Answer
Stilistiski labāk sacīt: koncerts nenotiks.
 
Darbības vārds izpalikt ir kalkēts atvasinājums ar diviem priedēkļiem līdzīgi kā, piemēram, piepacelt (labāk pacelt), pretnostatīt (labāk pretstatīt). Lai gan latviešu valodas vārdnīcās („Latviešu literārās valodas vārdnīcā”, „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”) šim vārdam nav nevēlamas nokrāsas, no valodas kultūras viedokļa atkarībā no konteksta vārda izpalikt vietā labāk izvēlēties kādu citu:
nevis tikšanās izpalika, bet labāk tikšanās gāja secen;
nevis sacensības izpalika, bet labāk sacensības nenotika;
nevis lietus izpalika, bet labāk lietus nebija.
Sources
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 157. lpp.
  • Karulis, K. Vēlamie un nevēlamie vārdu savienojumi [palikt, aizstāt, aizvietot, atbilde, atbildēt, atvietot, baudīt, interesēt, izdabāt, izpalikt, izpatikt, izpildīt, iztapt, kalpība, kalpot, lēmums, lemt, palikt, spēlēt, spriedums, spriest, turpināt, uzkrist]. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 14. laidiens. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1978, 198. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca: izpalikt
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: izpalikt