Koncerts ir daudzskaitlīgi apmeklēts vai plaši apmeklēts?
Question
Koncerts ir daudzskaitlīgi apmeklēts vai plaši apmeklēts?
Answer
Koncerts ir plaši apmeklēts (arī, piemēram, apmeklēts kuplā skaitā).
 
No krievu valodas aizgūtie īpašības vārdi mazskaitlīgs (krievu малочисленный) un daudzskaitlīgs (krievu многочисленный), arī apstākļa vārdi mazskaitlīgi un daudzskaitlīgi, ir kalki, to morfoloģiskā struktūra veidota pēc krievu valodas parauga, burtiski pārtulkojot vārdu sastāvdaļas (šajā gadījumā darināts saliktenis, kā arī izmantots afikss -īg-). Valodas praksē šie vārdi sastopami it bieži (vārds daudzskaitlīgs pat atrodams Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā), tomēr tos nebūtu ieteicams lietot latviešu literārajā valodā, jo pastāv citas, krietni veiksmīgākas izteiksmes iespējas:
nevis laukumā bija daudzskaitlīgs pūlis, bet laukumā bija liels pūlis;
nevis personāls ir daudzskaitlīgs, bet ir daudz darbinieku, personāls ir apjomīgs;
nevis mantojums ir mazskaitlīgs, bet mantojums ir neliels;
nevis mazskaitlīgs loms, bet mazs loms.
Sources
  • Paegle, Dz. Par mazskaitlīgs un daudzskaitlīgs. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laidiens. Sast. Ā. Ozola. Rīga : Avots, 1993, 64.–65. lpp.
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 362.–363. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: daudzskaitlīgs