Kā pareizi: Lai tur lūst vai plīst! vai Lai tur lūzt vai plīst!
Question
Kā pareizi: Lai tur lūst vai plīst! vai Lai tur lūzt vai plīst!
Answer
Pareizi ir: Lai tur lūst vai plīst!
 
Darbības vārds lūzt nenoteiksmē (atbild uz jautājumu Ko darīt?) rakstāms ar līdzskani z. Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes formās savukārt piedēkļa -st- priekšā saknes beigu līdzskanis zūd, tāpēc šajās formās vārds rakstāms bez līdzskaņa z:
es lūstu mēs lūstam
tu lūsti jūs lūstat
viņš, viņa lūst viņi, viņas lūst

Pagātnes (es lūzu, tu lūzi, viņš lūza) un nākotnes formās (es lūzīšu, tu lūzīsi, viņš lūzīs), protams, lietojams skaidri dzirdamais līdzskanis z.
Darbības vārda lūzt pareizrakstību var pārbaudīt, ņemot talkā darbības vārdu nirt vai mirt formas: ja šo darbības vārdu formā ir lietots līdzskanis s, tātad līdzskanis s rakstāms arī atbilstošajā lūzt formā. Ja līdzskaņa s darbības vārdu nirt vai mirt formās nav, tad ar līdzskani z rakstāmas atbilstošās lūzt formas:
es šobrīd nirstu – es šobrīd stu;
koks esot miris – koks esot zis;
mirstošais zars – stošais zars;
ja tu aizietu, mana sirds mirtu – ja tu aizietu, mana sirds ztu;
nirdams ezerā, viņš vienmēr aizžmiedza acis zdams ledū, viņš paspēja iekliegties.
Sources
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: lūzt
  • Auziņa, I. Latviešu valodas fonētiski fonoloģiskie procesi un likumi. Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 84. lpp.
Linguistic sectors