Viens eiro un nulle centi vai nulle centu?
Question
Viens eiro un nulle centi vai nulle centu?
Answer
Viens eiro un nulle centu.
 
Skaitļa vārds nulle nesaskaņojas ar tam sekojošu lietvārdu, bet tas pie šī skaitļa vārda tiek lietots daudzskaitļa ģenitīvā:
likme ir nulle procentu;
izmešu daudzums ir nulle gramu;
summa ir pieci eiro un nulle centu
.
Sources
  • Smiltniece, G. Skaitļa vārds (numerālis). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 422. lpp.
  • Smiltniece, G. Skaitļa vārda formas un to saistāmība ar citiem vārdiem. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 11. Atb. red. V. Šaudiņa. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016, 77. lpp.
Linguistic sectors