Pirmatskaņojumam bija simtiem tūkstošu klausītāju vai simtiem tūkstošiem klausītāju?
Question
Pirmatskaņojumam bija simtiem tūkstošu klausītāju vai simtiem tūkstošiem klausītāju?
Answer
Pirmatskaņojumam bija simtiem tūkstošu klausītāju.
 
Ja skaitļa vārdu tūkstotis, miljons, miljards priekšā ir lokāmais skaitļa vārds simts, tad vārdi tūkstotis, miljons, miljards lietojami tikai daudzskaitļa ģenitīvā:
simtos tūkstošu vārdu izteikts;
ar simtiem miljonu zvaigžņu apbērts,
simtiem miljardu reižu jau sacīts
.

Ja skaitļa vārdiem tūkstotis, miljons, miljards priekšā ir kāds nelokāmais skaitļa vārds, tad vārdus tūkstotis, miljons, miljards var lietot arī citos locījumos:
simt tūkstošos vārdu izteikts;
ar simt miljoniem zvaigžņu apbērts;
simt miljardu reižu jau sacīts
.
Sources
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 118. lpp.
  • Smiltniece, G. Skaitļa vārds (numerālis). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 425.–426. lpp.
  • Smiltniece, G. Skaitļa vārda formas un to saistāmība ar citiem vārdiem. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 11. Atb. red. V. Šaudiņa. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016, 77. lpp.