Vai acis papletās vai paplētās, izpletās vai izplētās?
Question
Vai acis papletās vai paplētās, izpletās vai izplētās?
Answer
Pareizi ir abējādi: acis papletās/paplētās, izpletās/izplētās.
 
Mūsdienu latviešu literārajā valodā darbības vārdu konjugēšanā vērojamas paralēlformas, kas veidojušās valodas vēsturiskās attīstības gaitā un turpina veidoties arī pašreizējā latviešu valodā. Darbības vārdam plesties (arī paplesties un izplesties) vienkāršajā pagātnē raksturīgas paralēlformas:
es pletos, plētos mēs pletāmies, plētāmies
tu pleties, plēties jūs pletāties, plētāties
viņš pletās, plētās viņi pletās, plētās
Sources
  • Kalnača, A. Darbības vārds (verbs). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 549. lpp.
  • Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 620. lpp.