Jūsu iesniegums un apliecības kopija ir saņemti/saņemta/saņemts?
Question
Jūsu iesniegums un apliecības kopija ir saņemti/saņemta/saņemts?
Answer
Jūsu iesniegums un apliecības kopija ir saņemti/saņemta.
 
Ja par vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem ir gan vīriešu, gan sieviešu dzimtes lietvārdi, kas apzīmē priekšmetus, tad izteicēja lokāmais vārds vai nu saskaņojams ar tuvāko vārdu, vai lietojams vīriešu dzimtes daudzskaitlī:
blūze un džemperis ir izmazgāts vai blūze un džemperis ir izmazgāti;
piens un maize ir nopirkta vai piens un maize ir nopirkti.
Sources
  • Logina, S., Pēča, K., Pūtele, I., Zilgalve, E. Valodas konsultācijas. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 16. Atb. red. I. Lokmane. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021, 184. lpp.
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 142. lpp.