Kā pareizi: ieejas maksa EUR 5 vai ieejas maksa 5 EUR?
Question
Kā pareizi: ieejas maksa EUR 5 vai ieejas maksa 5 EUR?
Answer
Pareizi ir: ieejas maksa 5 EUR (vai 5 eiro).

Valūtu kodi un grafiskie simboli latviešu valodā norādāmi ar saistīto atstarpi aiz summas, piemēram, 120,34 EUR; 46,90 $.

Ieteikums attiecas uz visu valūtu kodiem (USD, GBP, SEK, PLN, RUR u. tml.), kurus kādreiz bijis pieņemts norādīt pirms naudas summas cipariem. Izvērtējot līdzšinējā regulējuma lietderību un pamatotību, kā arī konsultējoties ar Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas speciālistiem, secināts, ka nav loģiski norādīt valūtas kodu pirms summas, ja izrunā to nosauc aiz summas (piemēram, raksta USD 25, bet izrunā divdesmit pieci ASV dolāri). Tādēļ ieteicams konsekventi ievērot teksta vienību loģisko secību latviešu valodā un visus valūtas vienību nosaukumus – gan vārdiskos apzīmējumus (lati, dolāri, mārciņas, kronas, jenas, rubļi, eiro, euro u. c.), gan valūtu kodus (LVL, AUD, CAD, NZD, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, RUR, EUR u.c.), gan grafiskos simbolus ($, £, ¥, € u. tml.) – norādīt aiz summas ar saistīto atstarpi.
Sources