Kā pareizi: abonaments, abonements vai abonoments?
Question
Kā pareizi: abonaments, abonements vai abonoments?
Answer
Pareizi ir: abonements.
 
Vārds abonements aizgūts no franču vārda abonnement, un tas rakstāms ar patskani e: abonements. Valodas praksē vārdu reizumis raksta ar patskani a (abonaments) vai o (abonoments) vārda vidū. Kļūda rakstībā, visticamāk, rodas, jo zilbe nav uzsvērta un patskanis nav skaidri dzirdams.
Sources
  • Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 38. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: abonements
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 11. lpp.
Linguistic sectors