Questions
Vai presē var lietot vārdus čakarēties un apčakarēt?
Kas ir tulks, un kas ir tulkotājs?
Pēc izlaiduma daudzi jaunieši sāks patstāvīgu vai pastāvīgu dzīvi?
Ingusa vai Ingus motocikls?
Vai pirms saliktā saikļa gan – gan pirmās daļas, ja tā ievada divdabja teicienu, jāliek komats?