Questions
Vai latviešu valodā vēlams teikt: lasītākais žurnāls, pirktākā grāmata?
Mākslinieks allaž meklē veidu kā izpausties – vai teikumā liekams komats pirms ?
Jānovērtē skolēnu, kuri mācās pamatskolā, valodas prasme – vai teikums izveidots veiksmīgi?
Tiksimies februārī jeb martā! Vai teikumā ir iederīgs saiklis jeb?
Kā dēvējams radikālais grupējums, kas starptautiski pazīstams kā „Hamas”?