Questions
Viņš nosēdās uz kņūpus apgāzta spaiņa – ko nozīmē vārds kņūpus?
Klikšķini uz linka vai saites?
Vērtējums 10 ballu vai 10 baļļu sistēmā?
Māja atrodas viņpus slidotavas vai viņpus slidotavai?
Vai latviešu literārajā valodā ieteicams teikt sasniegt episkus rezultātus?