Questions
Vai literārajā valodā ieteicams sacīt: virtuve slēdzas 21.00?
Lūdzam šajā tikšanās piedalīties visus dalībniekus! Vai vārds tikšanās locīts pareizi?
Man ir draugi Andris Liepa un Zane Liepa. Kam adresēšu ielūgumu?
Arodbiedrības vadītājs, Žanis Sirsenis, dalās pieredzē – vai teikumā pieturzīmes lietotas pareizi?
Vai acis papletās vai paplētās, izpletās vai izplētās?