Kas ir karčamnieks (t.dz. „Ai, māsiņi, tavu vīru – Kā tas poļu karčamnieks; Būt’ tu manu redzējusi – Kā tas lauka ozoliņš.”)?
Question
Kas ir karčamnieks (t.dz. „Ai, māsiņi, tavu vīru – Kā tas poļu karčamnieks; Būt’ tu manu redzējusi – Kā tas lauka ozoliņš.”)?
Answer
Karčamnieks ir krodzinieks.
Sources
  • Ruberte, I. Senvārdu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012, 102. lpp.