Kā latviešu valodā tulkot geocaching?
Question
Kā latviešu valodā tulkot geocaching?
Answer
Vārds latviešu valodā tulkojams slēpņošana.

Slēpņošana (dažkārt tiek lietots arī anglisms džeokečings) pamatojas uz orientēšanos ar GPS jeb globālo pozicionēšanās iekārtu un vēlmi atrast slēpni jeb „dārgumus”, kas nav materiāli vērtīgi. Parasti šie dārgumi ir viesu grāmata, kurā atradējs piereģistrējas, un kādas simboliskas lietas, piemēram, uzlīmes, priekšmeti vai mantiņas. Šīs modernās aizraušanās piekritējus vieno meklēšanas azarts.
Linguistic sectors