Ar ko dolmas atšķiras no kāpostu tīteņiem?
Question
Ar ko dolmas atšķiras no kāpostu tīteņiem?
Answer

Kāpostu tīteņu gatavošanā, kā liecina pats nosaukums, pildījuma tīšanā ir izmantotas kāpostgalvu lapas. Dolmas (turciešu, arī tjurku dolma ‘maltā gaļa’) ir tīteņi ar malto gaļu (parasti aitas gaļu), kas ietīti vīnogu lapās.

Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 172. lpp.