Žāvēti vai kaltēti augļi?
Question
Žāvēti vai kaltēti augļi?
Answer

Pareizi ir abi varianti. Vārdi žāvēt un kaltēt ir sinonīmi.

Žāvēt – ‘ar siltumu, gaisa plūsmu mazināt (kā) mitrumu, ūdens saturu; arī kaltēt’. Piemēram, žāvēti āboli, žāvētas sēnes, žāvētas aprikozes. Kaltēt – ‘ar siltumu, gaisa plūsmu mazināt (kā) mitrumu, ūdens saturu’. Piemēram, kaltēti augļi. Kā liecina vārdnīcas skaidrojums, minētie vārdi ir sinonīmi.

Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1996, 686. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1980, 111. lpp.