Barbekjū vai bārbekjū?
Question
Barbekjū vai bārbekjū?
Answer

Pareizi ir barbekjū.

Vārda rakstību barbekjū ir apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija.

Sources
  • Bērziņa, K. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008, 42. lpp.