Padomisks, padomjlaika vai sovetisks?
Question
Padomisks, padomjlaika vai sovetisks?
Answer
Aizguvuma sovetisks vietā ieteicams lietot vārdformu padomisks vai padomjlaika.

Valodniecības un socioloģijas terminam pieļaujamas paralēlformas: padomisms // sovetisms; izņēmums ir attiecīgās zinātnes apakšnozares un tās pētnieka nosaukums – sovetoloģija un sovetologs.